Кои сме ниеБраншова камара на производителите и търговците на телфери и кранове е сдружение с нестопанска цел. Тя привлича за свои членове, както предприятия, произвеждащи и търгуващи с телфери и кранове, така и такива, които произвеждат и/или търгуват с техни части.

Браншовата камара обединява компании, които представляват 85% от бранша. Този показател безспорно доказва нейната представителност и легитимност да представлява бранша пред държавните институции и други организации.

Основната цел на Камарата е премахването или облекчаване на препятствията за правене на бизнес на фирмите от бранша и повишаването на тяхната конкурентоспособност на международните пазари.

Браншовата камара е изградена и функционира на база опита и добрите практики в организирането на дейността на сродни организации.

Браншовата камара представлява и защитава интересите на своите членове пред държавните институции и пред международни организации. Дейността на Камарата включва и предоставянето на широк набор от бизнес услуги на своите членове.

Развитието на бранша минава през обединяването на общите интереси на производителите и тървовците на телфери и кранове, и тяхната ефективна и компетентна защита. Като очакванията са тази идея да мотивира и други предприятия да станат членове на Камарата.

Браншовата камара е член на   Българската търговско-промишлена палата.