Българска Търговско-промишлена палата получи нов мандат като работодателска организация

21.09.2016

С решение на Министерски съвет от 10.08.2016 г. Българската търговско-промишлена палата беше призната за национално представителна организация на работодателите за нов 4 годишен мандат.

Със своите над 53000 членове, 28 регионални палата и Съвет на браншовите организации с 105 члена, БТПП има капацитет активно да подпомага дейността на своите членове и на браншовите организации, които членуват в нея.

Браншовата камара на производителите и търговците на телфери и кранове е пряк член на Палатата и за в бъдеще ще може да се възползва от всички преимущества от членството си в най-голямата организация на бизнеса в България.