Балканско ехо ЕООД премина оценка на иновационен капацитет

21.10.2016

Балканско ехо ЕООД премина успешно през „Оценка на иновационен капацитет“, посредством инструмента IMP³rove. Във връзка с извършената оценка, дружеството получи сертификат за преминаване през оценката, която е в съответствие Европейските стандарти за управление на иновации CEN/TS 16 555-1 и CWA 15899.

Услугата се предоставя от експерти на Българската търговско-промишлена палата  и е подходяща за предприятия с иновационна дейност, с минимум тригодишна история и персонал между 10 и 1000 човека. Използваният инструмент IMP³rove е разработен по инициатива на Европейската комисия и служи за анализиране на различни аспекти на иновационния мениджмънт: иновационна стратегия и визия на фирмата, иновационна култура, жизнен цикъл на иновациите и основни фактори, касаещи тяхното по-добро управление.