Клъстер Подемна Техника подписа споразумение с Търговско-Индустриална Камара България-Корея

30.03.2018

Нов меморандум за сътрудничество между Клъстер Подемна техника ООД и Търговско-индустриална камара България-Корея дава нов хоризонт на взаимодейдствие между българските компании от бранш „Телферо и краностроене“ и корейски фирми.

Предвижда се чрез богат инструментариим от възможни съвместни дейности да се насърчат бизнес контактите и взаимодействието между българските и корейските предприятия.