Клъстер Подемна Техника в сътрудничество с Македоно-Българската Стопанска Камара

21.03.2018

Клъстер Подемна техника подписа Меморандум за сътрудничество с Македоно-българската стопанска камара.

Споразумението е насочено към насърчаване и улесняване на бизнес контактите и на взаимодействието между предприятията от бранш „Телферо и краностроене“ и членовете на смесената камара.

Предвижда се възможност за съвместно участие в проекти, извършване на проучвания, предоставяне на експертиза, организиране и участие в съвместни инициативи.

Добрите икономически връзки, поставянето на страните от Западните Балкани във фокуса на политиката на Европейския съюз и обявените инициативи за стартиране на значими инфраструктурни проекти, засилват интереса на българските предприятия към пазарите в Македония.