Меморандум за сътрудничество с Българо-румънската търговско-промишлена палата

26.03.2018

Клъстер Подемна техника сключи Меморандум за сътрудничество с Българо-румънската търговско-промишлена палата.

По този начин Клъстерът, който е създаден по инициатива на Браншовата камара на производителите и търговците на телфери и кранове, реализира общите цели за насърчаване и разширяване на международните бизнес контакти между български и румънски предприятия.