Меморандум за сътрудничество с Българо-скандинавската търговска камара

19.12.2018

Българо-скандинавската търговска камара обединява чуждестранни предприятия със значителни инвестиции на българския пазар. Това дава възможност за сътрудничество с български компании от бранш Телферо и краностроене.

Именно този интерес на компаниите стои в основата на подписаният меморандум за сътрудничество между Клъстер Подемна техника и Българо-скандинавската търговска камара.