Меморандум за сътрудничество с Балкано-индийската бизнес асоциация

16.01.2019

На 15.01.2019 г. беше сключен меморандум за сътрудничество между председателя на Управителният съвет на Балкано-индийската бизнес асоциация и управителя на Клъстер Подемна техника.

Индийският пазар, въпреки своя огромен потенциал, все още е недостъпен за българските предприятия от бранш Телферо и краностроене. Като този меморандум ще даде възможност за създаване на нови бизнес контакти между български и индийски компании.