Създаден е клъстер „Подемна техника“

20.09.2016

Браншовата камара на производителите и търговците на телфери и кранове инициира създаването на Клъстер Подемна техника ООД. Тази инициатива е в изпълнение на Програмата на Камарата за 2016 г.

Клъстерът цели да обедини фирми, научни организации, сдружения, които осъществяват стопанска дейност или подпомагат предприятия от бранш „Производство на подемна техника“.

Очакванията са новата структура да насърчава бизнес кооперирането между участниците и повишаването на техния експортен потенциал, както и да съдейства за разширяване на инвестиции и увеличаване на стокооборота, повишаване на конкурентоспособността и производителността на фирмите от посочения бранш.