Създаване и функциониране на продуктов каталог

27.12.2016

Браншовата камара на производителите и търговците на телфери и кранове в партньорство с Българската търговско-промишлена палата проведе в гр. Габрово семинар на тема: „Създаване и функциониране на Продуктов каталог“.

В семинара участие взеха представители на Балканско ехо ЕООД, Теспом АД, Балканкарподем АД, Подем Габрово ЕООД, Складова техника АД, Динамо Севлиево ЕООД, Йобстел България ООД, ЕТ Фортуна 1- Христо Христов  и други.