Сертификат за отличие - Excellent SME

12.10.2017

Българската търговско-промишлена палата в сътрудничество с Кофас България, издава удостоверения на най-успешните малки и средни предприятия в  България - Excellent SME. Палатата има изключителното право да предлага тази услуга на територията на България.

Excellent SME е електронен бизнес сертификат. Сертификатът е идеална възможност за позициониране на компаниите сред най-сигурните и устойчиви компании в България.

Основната цел на сертификата е да промотира успешни средни и малки предприятия, стабилния и сигурен бизнес, добрите бизнес практики, както и да увеличи прозрачността на пазарите. Също така ще помогне на клиентите и бизнес партньорите да снижат финансовите и другите рискове при сключване на сделки.

Виж повече за сертификата – тук.

* Предприятия–членове на Браншовата камара на производителите на телфери и кранове, имат добър опит в ползването на услуги на БТПП. Балканско ехо ЕООД, Подемкран АД, Складова техника АД и Тилл Индустриал Габрово ЕООД се възползваха от възможността за оценка на иновативен капацитет чрез инструмента Improve, който се предоставя от Европейската комисия.