Технически университет – Габрово стана член на клъстер „Подемна техника“

27.10.2016

На 20.10.2016 г. Технически университет – Габрово се присъедини като член на Клъстер „Подемна техника“ ООД. Документите бяха подписани от председателя на Управителния съвет на Браншова камара на производителите и търговците на телфери и кранове и управител на клъстера – д-р Васил Тодоров и ректора на университета – проф. дтн Райчо Иларионов.

Технически университет – Габрово е престижен образователен и научен център, който предлага качествено обучение в съответствие с нуждите на пазара на труда по модерни широкопрофилни бакалавърски и съвременни магистърски и докторски специалности в областта на техниката и технологиите, стопанските и социални науки.