ТИЛЛ ИНДУСТРИАЛ ГАБРОВО ЕООД получи сертификат за успешно преминаване през „Оценка на иновационен капацитет“

05.07.2016

ТИЛЛ ИНДУСТРИАЛ ГАБРОВО ЕООД - производител на подемна техника и член на Браншова камара на производителите и търговците на телфери и кранове, премина успешно през „Оценка на иновационен капацитет“, посредством инструмента IMP3rove. Във връзка с извършената оценка, дружеството получи сертификат за съответствие на дейността с Европейските стандарти за управление на иновации CEN/TS 16 555-1 и CWA 15899.

Услугата се предоставя от експерти на Българската търговско-промишлена палата  и е подходяща за предприятия с иновационна дейност, с минимум три годишна история и персонал между 10 и 1000 човека. Използваният инструмент IMP3rove е разработен по инициатива на Европейската комисия и служи за анализиране на различни аспекти на иновационния мениджмънт: иновационната стратегия и визия на фирмата, иновационната култура, жизненият цикъл на иновациите и основните фактори, касаещи тяхното по-добро управление. 

За повече информация относно инструмент IMP3rove, можете да се свържете с:

Европейски информационен и иновационен център

Българска търговско-промишлена палата

Лице за контакт: Христина Шотекова

Тел: +359 2 81 17 515

Ел. поша: een@bcci.bg