Заседание на Браншова камара на производителите и търговците на телфери и кранове

19.05.2016
На 19 май 2016 г. в сградата на Българската търговско-промишлена палата се проведе заседание на Браншова камара на производителите и търговците на телфери и кранове.
 
В срещата участваха представителите на най-големите производители на телфери и кранове в България – Балканско ехо ЕООД,Подемкран АД, Складова техника АД, Елмот АД, Подем Габрово ЕООД, Тилл Индустриал Габрово ЕООД. Като член на Камарата в заседанието участва и управителят на Нови търговски системи ЕООД – Александър Александров, който е и почетен представител на Търговско-промишлената палата на Руската Федерация в България.
 
В хода на дискусията бяха очертани основните проблеми пред бранша като липсата на достатъчно добре обучени и квалифицирани кадри, слабият контрол от страна на контролните държавни органи по отношение на спазването на държавните изисквания при използването на телферите и крановете, липсата на подкрепа от страна на държавата за промотиране на бранша на международните пазари и др.
 
Набелязани бяха конкретни мерки за подобряване на бизнес средата в бранша Телферо и краностроене. След окончателното съгласуване, Програмата за дейността на Камарата за 2016 г. ще бъде обявена.
 
Българска търговско-промишлена палата и за в бъдеще ще подпомага дейността на Браншовата камара на производителите и търговците на телфери и кранове, особено при осъществяване на контакти на международните пазари.