Кои сме ниеБраншова камара на производителите и търговците на телфери и кранове е сдружение с нестопанска цел. Тя привлича за свои членове, както предприятия, произвеждащи и търгуващи с телфери и кранове, така и такива, които произвеждат и/или търгуват с техни части.

Браншовата камара обединява компании, които представляват 85% от бранша. Този показател безспорно доказва нейната представителност и легитимност да представлява бранша пред държавните институции и други организации.

Основната цел на Камарата е премахването или облекчаване на препятствията за правене на бизнес на фирмите от бранша и повишаването на тяхната конкурентоспособност на международните пазари.

Браншовата камара е изградена и функционира на база опита и добрите практики в организирането на дейността на сродни организации.

Браншовата камара представлява и защитава интересите на своите членове пред държавните институции и пред международни организации. Дейността на Камарата включва и предоставянето на широк набор от бизнес услуги на своите членове.

Развитието на бранша минава през обединяването на общите интереси на производителите и тървовците на телфери и кранове, и тяхната ефективна и компетентна защита. Като очакванията са тази идея да мотивира и други предприятия да станат членове на Камарата.

Браншовата камара е член на   Българската търговско-промишлена палата.
Управлениегл. ас. д-р Васил Тодоров
гл. ас. д-р Васил Тодоров
Председател
Отличена на ПЪРВО място за 2017 г. в класацията на БТППОтличена на ПЪРВО място за 2017 г. в класацията на БТПП
Отличена на ПЪРВО място за 2017 г. в класацията на БТПП

Новини
КонтактиАдрес: гр. София 1058, ул. Искър 9 (сградата на Българската търговско-промишлена палата)

Тел. 02/8117 457; 02/8117600
Факс: 02/987 32 09
e-mail: office@hoist.bg